Styrelse  
       
 
 
Michael Ideström

Verkställande Direktör (VD)

 
Mikaela Ideström

Styrelseledamot

 
Boa Ruthström

Ordförande

 
Kersti Ruthström

Suppleant