Historik
 

Under ett flertal år har det framkommit att flera personer och företagare behöver en jurist att tillgå för att t ex erhålla brådskande information, eller är i stort behov av hjälp med upprättande av handlingar av diverse slag, men samtidigt inte har ekonomin för att betala marknadens ordinarie taxor, 1250 kr/ timme eller ännu mer. Vissa önskar kanske bara ställa en eller par frågor. Det finns och kommer i framtiden att finnas ett behov av juridisk support